...

Aanleg riolering

Nieuwe riolering aangelegd op het caravanpark in Drechthoeve. Hiervoor eerst de oude verwijderd met onze machines.

Afgelopen winter druk bezig geweest bij Chalet- en recreatiepark De Drechthoeve . Hier hebben we een stuk hoofdriool vervangen en nieuwe bestrating aangebracht. Het seizoen kan weer beginnen!!

dappr.gemaakt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.