IKC-Wereldwijs

Het schoolplein van IKC-Wereldwijs hebben wij onder handen genomen.

Tegen het einde van het jaar zijn wij nog behoorlijk druk geweest om het nodige werk voor de kerst af krijgen. Zo moest onder andere het schoolplein van de nieuwe IKC-Wereldwijs in Loosdrecht klaar, moest er nog grondwerk klaar voor een bouw die na de vakantie start en zijn we nu nog bezig met het afronden van damwand werk langs de Horndijk. Ook daar gaat de bouw na de vakantie weer verder en moet het damwand werk klaar zijn. Jongens bedankt voor de inzet!!

dappr.gemaakt