...

Maai werkzaamheden

We zijn aan het klepelen met de kato 517, met deze machine kunnen wij stukken bereiken waar standaard machines niet bij komen.

Hier zijn we de berm aan het maaien met de kato 517.

dappr.gemaakt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.