Natuurwerk

Moeras gebieden deels verlaagd zodat er weer echte rietvelden komen. Ook hebben we stobben weg gefreesd.

Een mooi stukje natuur werk!

dappr.gemaakt